NXP-Freescale için LCD Ekran Kontrol Sınıfı

Nxp freescale

NXP-freescale marka mikro işlemci için frdm-64f geliştirme kartı ile mcuXpresso IDE üzerinde elektronik kart yazılımı geliştirirken, 16×4’lük LCD ekrana bağlanmam gerekti. Basit bir sınıf yazdım, LCD ekrana da temizleme, imleci ayarlama ve yazma gibi temel komutları yapabiliyor.

NXP-Freescale için LCD ekran kontrol sınıfı bir header ve bir c dosyasında oluşuyor. Yapmanız gereken lcd.h dosyası içerisinde bulunan pin ve port tanımlamalarını lcd ekrana yaptığınız kablo bağlantılarına göre düzenlemek, ana dosyanıza include etmek ve main içerisinde setup fonksiyonunu çağırmak.

lcd.h dosyası :

#include "board.h"

#ifndef lcd
#define lcd

// LCD rs ve enable pinleri
#define rspin 10U
#define enablepin 11U

//LCD data pinleri
#define d4 2U
#define d5 3U
#define d6 10U
#define d7 11U

//LCD data pinleri için gpio ve port
#define LCDGPIO GPIOB
#define LCDPORT PORTB

//LCD rs ve enable pinleri için gpio ve port
#define LCDRSENABLEGPIO GPIOC
#define LCDRSENPORT PORTC

#define LCD_DISPLAYON 0x04
#define LCD_DISPLAYOFF 0x00

void LCD_initialization(void);
void LCD_PinInit(void);
void LCD_komutgonder(char komut);
void LCD_init(void);
void LCD_delay(uint32_t delaytime);
void LCD_portWriter(char value);
void LCD_clear(void);
void LCD_setcursor(uint8_t satir, uint8_t sutun);
void LCD_write(char source[]);
void LCD_verigonder(unsigned char komut);


#endif 
lcd.c dosyası

#include "lcd.h"
#include "fsl_gpio.h"
#include "fsl_port.h"

//bekleme komutu
void LCD_delay(uint32_t delaytime)
{
	uint32_t i;
	delaytime = delaytime * 10; // 10 kat olmalı
		for(i=0; i<delaytime; i++)
		{
			__asm("nop");
		}
}
// lcd giriş fonksiyonu
void LCD_initialization() {
	LCD_PinInit();
	LCD_init();
}

//lcd ekran temizleme
void LCD_clear()
{
	LCD_komutgonder(0x01);
}

//lcd ekran imleç tanımlama
void LCD_setcursor(uint8_t satir, uint8_t sutun)
{
	if(satir == 1)
		LCD_komutgonder(0x80|(sutun-1));

	if(satir==2)
		LCD_komutgonder(0x80|(0x40+(sutun-1)));
}


//lcd ekranına yazma fonksiyonu
void LCD_write(char source[])
{
	int i;
	for (i = 0; i < strlen(source); i++)
	{
		LCD_verigonder(source[i]);
	}
}

// core fonksiyonları 

void LCD_PinInit(void)
{
	gpio_pin_config_t outputConfig = {kGPIO_DigitalOutput, 0,};

	CLOCK_EnableClock(kCLOCK_PortC);
	CLOCK_EnableClock(kCLOCK_PortB);    PORT_SetPinMux(LCDRSENPORT, rspin, kPORT_MuxAsGpio);
	PORT_SetPinMux(LCDRSENPORT, enablepin, kPORT_MuxAsGpio);
	PORT_SetPinMux(LCDPORT, d4, kPORT_MuxAsGpio);
	PORT_SetPinMux(LCDPORT, d5, kPORT_MuxAsGpio);
	PORT_SetPinMux(LCDPORT, d6, kPORT_MuxAsGpio);
	PORT_SetPinMux(LCDPORT, d7, kPORT_MuxAsGpio);

	GPIO_PinInit(LCDRSENABLEGPIO, rspin, &outputConfig);
	GPIO_PinInit(LCDRSENABLEGPIO, enablepin, &outputConfig);
	GPIO_PinInit(LCDGPIO, d4, &outputConfig);
	GPIO_PinInit(LCDGPIO, d5, &outputConfig);
	GPIO_PinInit(LCDGPIO, d6, &outputConfig);
	GPIO_PinInit(LCDGPIO, d7, &outputConfig);
}

void LCD_init(void)
{
	int i = 0;


	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, rspin, 0);

	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, enablepin, 0);
	LCD_delay(3000);

	for(i=0;i<=3;i++)
	{
	   LCD_komutgonder(0x03);
	   LCD_delay(5000);
	}

	LCD_komutgonder(0x02);
	LCD_komutgonder(0x28);
	LCD_komutgonder(0x08);
	LCD_komutgonder(0x0C);
	LCD_komutgonder(0x06);
	LCD_komutgonder(0x01);
}

void  LCD_komutgonder(char komut)
{


	LCD_portWriter(komut>>4);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, rspin, 0);
	LCD_delay(50);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, enablepin, 1);
	LCD_delay(50);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, enablepin, 0);
	LCD_delay(2000);

	LCD_portWriter(komut&0x0F);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, rspin, 0);
	LCD_delay(50);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, enablepin, 1);
	LCD_delay(50);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, enablepin, 0);
	LCD_delay(2000);
}

void LCD_portWriter(char value)
{

		GPIO_WritePinOutput(LCDGPIO, d4,  (value >>0) & 0x01);
		LCD_delay(50);
		GPIO_WritePinOutput(LCDGPIO, d5,  (value >> 1) & 0x01);
		LCD_delay(50);
		GPIO_WritePinOutput(LCDGPIO, d6,  (value >> 2) & 0x01);
		LCD_delay(50);
		GPIO_WritePinOutput(LCDGPIO, d7,  (value >> 3) & 0x01);
		LCD_delay(50);

}

void LCD_verigonder(unsigned char komut)
{
	LCD_portWriter(komut>>4);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, rspin, 1);
	LCD_delay(50);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, enablepin, 1);
	LCD_delay(50);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, enablepin, 0);
	LCD_delay(2000);

	LCD_portWriter(komut&0x0F);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, rspin, 1);
	LCD_delay(50);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, enablepin, 1);
	LCD_delay(50);
	GPIO_WritePinOutput(LCDRSENABLEGPIO, enablepin, 0);
	LCD_delay(2000);
}

Kullanım için Main içerisinde tanımlıyoruz:

LCD_initialization();//ayarları tanımlayalım
LCD_clear();//ekranı temizle
LCD_setcursor(1,5);// 1. satır 5. sutuna git
LCD_write("www.sezercoban.com");//ekrana yaz

Diğer sınıflar için github:  https://github.com/sezercoban/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir