WordPress Woocommerce SKU’ya Göre Ürün Getirme

Woocommerce wordpress

Bir woocommerce sitesindeki içerikleri n11 ile senkronize ederken n11 ve woocommerce üzerindeki ortak key olan sku id ile eşleştirme yapmam gerekti. Basit bir fonksiyonla n11’den gelen sku’ya göre woocommerce ürününü döndürmek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz.

function skudanurungetir( $sku ) {
  global $wpdb;
  //önce ürünün idsini bulalım
  $urun_id = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( "SELECT post_id FROM $wpdb->postmeta WHERE meta_key='_sku' AND meta_value='%s' LIMIT 1", $sku ) );
  //varsa ürünü döndürelim.
  if ( $urun_id ) return new WC_Product( $urun_id );
  //yoksa null
  return null;
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir