.net ile Json’u modele Çevirme

c# logo

Bir api ya da servisten json formatında dönen veriyi modele çevirmek için JavaScriptSerializer ile kısa bir sınıf yazdım. Okunan string formatındaki json datayı, tanımlı bir modele çeviriyor ya da, bir modeli json’a çevirebiliyor. .net ile Json’u modele çevirme sınıfı aşağıdaki gibi.


public class JSONwrapper
{
public static string Serialize(dynamic text)
{
System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer serilizer = new System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer();
var text2 = serilizer.Serialize(text);
serilizer = null;

return text2;
}

public static T Deserialize<T>(string text) where T : new()
{
System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer serilizer = new System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer();
if (string.IsNullOrEmpty(text))
{
return new T();
}

var text2 = serilizer.Deserialize<T>(text);
serilizer = null;

return text2;
}
}

Kullanımı basit;

String tipindeki json’u modele çevirmek için:

Model model = JSONwrapper.deserialize<Model>(JSONDATA);

Model’i json string’e çevirmek için:

string json = JSONwrapper.serialize(JSONDATA);

Performans testleri gerçekleştirmedim fakat iş görmelik yeterli.

Kolay gelsin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir