Sezer Çoban

Bir İki Şey Biliyorum, Üç Dört Şey Ekliyorum.

Malzemelerde Çentik Darbe Deneyi Raporu

Malzemenin dinamik yüklere karşı kırılma enerjisini belirlemek için yapılan bir deneydir. Bu deneyin temel prensibi Şekil 1.b’de şematik olarak gösterildiği gibi, bir l uzunluğundaki sarkacın ucundaki belli bir G ağırlığına sahip çekiç belli bir h yüksekliğinden numuneyi kırması için serbest bırakılıyor. Serbest bırakılmadan önce çekicin potansiyel enerjisi G.h iken numune kırıldıktan sonra belli bir h' yüksekliğine çıkan çekicin potansiyel enerjisi G.h' olur.

Continue reading