Sezer Çoban

Bir İki Şey Biliyorum, Üç Dört Şey Ekliyorum.

Proje : Youtube’dan Video Ve Müzik İndirme

youtubeLogoC# ile ilgilenmeye başladıktan sonra ihtiyaçtan doğan basit bir youtube indirici yapmayı planlamıştım fakat biraz daha ileri gidip çok fonksiyonlu bir indirici ortaya çıkarmış oldum.

Program youtube için özel. Youtube’dan içerik çekmek temel görevi. Video ve ses olarak içerik çekebiliyor ve bunu asenkron bir şekilde arka planda, kodla, url ile uğraşmadan yapabiliyor. Detayları vereyim.

Continue reading

C#’ta DataGrid’e Sağ Tıklama Menüsü Ekleme

C#’ta windows form ile çalışırken forma eklediğiniz datagridview’e sağ tık meüsü ile ekle, sil, tümünü sil gibi komutlar ekleyebilirsiniz. Form dizaynınızda datagridview1 adında data grid olduğunu varsayarsak mouseclick event’i için;

private void dataGridView1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      //Uzerine gelinen satırın numarasını alıyoruz
      int currentMouseOverRow = dataGridView1.HitTest(e.X, e.Y).RowIndex;
      //Click Eventi sağ tıklama ise
      if (e.Button == MouseButtons.Right)
      {
        // Bir contextmenu oluşturuyoruz
        ContextMenu m = new ContextMenu();
        //eğer sağ tıklama boşluğa değilse
        if (currentMouseOverRow >= 0)
        {
          //menuleri ekliyoruz
          m.MenuItems.Add(new MenuItem("Sil"));
          m.MenuItems.Add(new MenuItem("Düzenle"));
        }
        //boşluğada tıklansa hepsini sil menüsü gösterilsin
        m.MenuItems.Add(new MenuItem("Hepsini Sil",dataGridView1_hepsiniSil));
        m.Show(dataGridView1, new Point(e.X, e.Y));//menuyu goster
      }
    }
private void dataGridView1_hepsiniSil(object sender, EventArgs e)
    {
     //tıklama eylemi
    }

Hepsini sil seçeneğinde bulunan dataGridView1_hepsiniSil, bu seçenek seçildiğinde çalıştırılacak fonksiyondur. Buraya istediğiniz kodu yazabilirsiniz.